Kurs yönetmeni olmak

Programı uygulabilmenin ön şartı ve Kursprogramının büyük kapsamı alması, ya kronikli Hastalıkla veya hastalıksız olan ilgili Insanları Kursyönetici olarak kazanmayı ve eǧiltilmeleri.

Tandem içerisinde diǧer bir Kursyöneticisiyle proje içersinde birlikte bir Kurs uygulamsını baş edebilmeniz. Ayrıca başka kişilere karşı açık olmanız gerekli ve kursu uygulayabilmek için gereken sosyalyetkiyi getirmeniz.

4 gün boyunca Kursyöneticiler iki onaylanmış Antrönörden eǧiltilmekteler.

Kursyönetmen eǧitimi

Kursa katıldınız ve kendiniz bir kurs yönetim kursunun eǧitimini görmekmi istiyorsunuz?

 

Kurslar iki Kurs yöneticilerden uygulanmaktadır. Bunlardan en az birinin kronik hasta ve kronik hastayla baş etmesi gerekli. INSEA bunun için ücretsiz Kurs yönetici eǧitimini sunmakta.

Eǧer siz kurs yönetmen eǧitimini görmek istiyorsunuz, ve kendiniz Kurs sunmak istiyorsanız, o zaman lütfen Nationale Koordinierungsstelle an der Medizinischen Hochschule Hannover baş vurunuz.

Ücretsiz Kurs yönetmen eǧitimi

Her eyaletde olan Koordinasyonbölümü ücretsiz Kurs yönetim eǧitimini öz yönetim kursuna „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ sunmaktadır.

 

·         En idial eǧitilicek olan kurs yönetmenin kendisi öz yönetim kursuna „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ katılmış 

          ve programı tanımış olması.

·         Eǧitime 12-18 kişi katılabilir.

·         Eǧitim süresi 4 gündür ve ya 4 gün boyunca sürer. Ya da bir hafta aralıkla 2 defa 2 gün sürmektedir.

·         Eǧitim zamanı saat 9:00 dan 17:00 ye kadar.

·         Akşam üstü katılımcıların hemen hemen 2 saat boyunca okuyabilmeleri veya diǧer işler için süre gerekiyor. 

·         Yer ve tarihleri lüften Koordinierungsstellene sorunuz.

·         Kayıt eyalete ayıt olan Koordinasyoncudan düzenlenmektedir.

Etkilenmiş kişilerden etkilenen kişilere

Iki Antronörün kendileri kronik hastalıkla tecrübeleri var ve kendileride kurslar yönetmişler. Kılavuza dayalı antreman yönetiliyor. 4 gün boyunca kursplanını „oynanılıyor“. Kursantronörler Kursyönetmenlerin yerini alıp ve yeni yetişen kursyönetmenleri kurs katılımcıların yerine geçiyorlar. Diǧer içerik kursparçaları ve üstelik aktivitler hakkında bilgiler ve sorular için zaman veriliyor.

Yetişen Kursyönetmenleri iki Kursaktivitleri yönetmeye fırsat görecekler ve diǧer katılımcılardan ve antronörlerden geri iletişim alacaklardır. Ayriyeten zorluklu geçen kurs durumunu nasıl yönetebileceklerini antreman edilecektir.

 

Mezuniyet katılım belgesi

Bu antreman diǧer yönetmenle „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ kursunu uygulayabilmeyi etkinleştiriyor.

Standart kursprogramı olduǧu için, kurslar yöneticilerden kilavuzkitabına göre uygulamak zorundalar. Yani, kurs diǧer programlara, mesela kendi kendine yardım grubu uygunlan metot veya araç deǧildir, sadece tek başına duruyor.

Antremandan sonra yetişkin kurs yöneticileri bir katılım belgesi alacaktırlar. Koordinationsstelleden kurs yönetemenlik için sertifika alabilmeniz için, oniki ay içerisinde organizasyon için kurs yönetmeniz gereklidir. 

Eǧitim bölümleri

 • En idial eǧitilicek olan kurs yönetmenin kendisi öz yönetim kursuna „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ katılmış olması ve programı tanımış olması (6 hafta boyunca 2,5 saat).

 • Kursyönetim antremanı (4 gün boyunca)

 • Katılımbelgesi

 • Bir sene içinden 1 kurs yönetmiş olmanız

 • Kursyönetemeni için sertifika edilmiş

 • Sertifikayı kaybetmemek için, yılda 1 Kurs yönetmek gerek

Sorunlarınız veya diǧer bilgiler  için lüften Netzwerkstelle baş vurunuz.

 

 

Kursyönetmeni  eǧitimini görebilmek için, eǧer

 • Doǧruca veya dolayısıyle bir kronik hastalıkla veya bir engellikle baş ediyorsanız. Yanı şunu demek istiyoruz, eǧer kendiniz kronik hastaysanız, veya bir kronik hastayla yaşıyorsanız, veya böyle birisiyle yakınsanız,
 • diǧer insanlarla çalişmayı seviyorsanız,
 • bir grup önünde konuşabiliyorsanız,
 • grup içerisinde herkesin söze gelebilmesini saǧlabiliyorsanız,ve gerekmiyen Konulara, hatta kırıcı davranışları durdurabiliyorsanız,
 • Almanca okumayı, yazma ve konuşabilmeniz,
 • Kurs katılımcalara bir rol modeli olabilimek (mesela saǧlıklı davranbilmek)  

Eǧer kendiniz bir „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ kursuna katıldıysanız ve programı tanıyorsanız, eǧitiminiz için büyük bir avantajdır.

Eǧitim süresi 4 bütün gün boyuncadır. Ya da bir hafta aralıkla 2 kere 2 gün sürmektedir. Kayıt eyalete ayıt olan Koordinasyoncudan düzenlenmektedir.

Katılımcılar başarılı eǧitimden sonra Katılım onay alacaktırlar.

Başarılı eǧitimden sonra, „saǧlıklı ve aktif bir yaşam“ kursunu sırasıyla Evivo kursları uygulayabilmek ve Kursyönetmen olarak sertifika edilmek.

Kusyönetimciler Koordinasyobölümlerinde bulunan antrönerlerden eǧitilmektedirler. Bunlar sertifika almış CDSMP-Master eǧiticileri.

Sertifikalı Kurs yönetici olmak için, 12 ayın içinde bir kurs uygulamanız gerek ve aǧyerinde gereken bilgiye sahip olabilirsiniz.

Unsere Partner

 

Top